ZWIĄZKI INTYMNE (MACIERZYŃSTWO)
drewno, 320x132x155cm
2014